کاشت مو در تبریز درمان ریزش مو | مرکز مشاوره کاشت مو در تبریز

درمان ریزش مو

امروزه برای درمان ریزش و کم پشتی موی سر ، بیماران متوسل به روش های مختلف درمانی توسط داروهای شیمیایی و گیاهی می شوند وهزینه های گزافی را بابت آن می پردازند ولی اگر از تمامی این افراد راجع به تاثیرات این درمانها بپرسید اکثر قریب به اتفاق ایشان با یاس و ناامیدکاشت مو در تبریزی از عدم نتیجه یا نتیجه بسیار ضعیف آن نام می برند.

امروزه تنها داروی مورد تایید “FDA” شامل قرص فیناستراید (Propecia) و محلول یا اسپری ماینوکسیدیل می باشد. بهترین زمان جهت استفاده از این داروها نیز سنین زیر ۲۵ سال می باشد.

Propecia

پروپشیا اولین و تنها قرص تائید شده توسط FDA است که برای درمان ریزش موی فرم مردانه در قسمت جلو و میانی سر مورد استفاده قرار می گیرد. پروپشیا برای بیشتر آقایان مؤثر واقع می شود. اکثر آقایان افزایش در مقدار مو ، کاهش ریزش مو و بهبود ظاهریشان را عنوان کرده اند.

 آزمایش های کلینیکی نشان داده اند که پروپشیا دارای اثرات جانبی مهمی نمی باشد. تنها تعداد معدودی از آقایان کمتر از (%۲) اثرات جانبی جنسی را عنوان کرده اند. که شامل کاهش میل جنسی، اشکال در نعوظ و کاهش مقدار منی است. در صورت قطع مصرف پروپشیا اثرات جانبی نیز از بین می روند.

 پس از مصرف پروپشیا بصورت روزانه اثرات آن را پس از ۴ ماه خواهید دید. با وجود قطع مصرف پروپشیا، اثرات آن در عرض ۶ ماه تدریجاً از بین خواهد رفت. اگر پروپشیا در عرض ۴ ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بیشتر آن فایده ای ندارد.

 (Minoxidi (Rogain 5%

(Rogaine Extra Strength) اخیراً روگن قوی حاوی غلظت بیشتری از ماینوکسیدیل برای درمان ریزش مو توسط FDA تائید شده است. این دارو بصورت محلول %۵ بوده و بدون نسخه قابل تهیه می باشد. ادعا شده است این دارو %۴۵ بیشتر از روگن با قدرت معمولی باعث رشد مو می گردد. همچنین در خیلی از افراد شروع اثر آن در عرض ۴ماه ظاهر می گردد. شایعترین اثر جانبی آن خارش و تحریک پوست است.

روگن محلولی است که روزانه دو نوبت و بصورت موضعی مورد استفاده قرار می گیرد. این محلول می تواند در افرادی که در حال طاس شدن هستند روند ریزش مو را کند نماید.

 

روگن %۵ را روزانه دو نوبت استفاده نمائید تا اینکه اثرات آن را در مدت ۴ماه ببینید. با این وجود اگر مصرف روگن %۵ را قطع نمائید، اثرات آن در عرض ۶ماه محو خواهد شد. و اگر روگن %۵ پس از ۴ماه اثر نکرد احتمالاً مصرف بیشتر آن فایده ای ندارد. از روگن در صورتی استفاده نمائید که در مصرف دارو منظم بوده و یا دستور نحوه مصرف آن را بخوبی رعایت می کنید .

کاشت مو در تبریز