کاشت مو در تبریز تکنیک کاشت مو FIT | مرکز مشاوره کاشت مو در تبریز

تکنیک کاشت مو FIT

کاشت مودر تکنیک كاشت مو در تبریز به روش (FIT (Follicular isolation techniqueموهای پشت و کناره های سر به صورت گرافت (مجموعه ای متشکل از ۶-۱ تار مو) در اندازه بسیار کوچک 1-0.7 میلی مترپانچ می شود.

 این متد که به اختصار فرانسوی (FÜE (Foliküler ünite Extraction نیز مصطلح شده است در تبلیغات مختلف به عنوان روشی بدون خونریزی و جراحی معرفی می شود که البته در مقایسه با FUT کاملا صحیح است و از انجایی که جای بخیه انجام گرفته (اسکار) در تکنیک FUT  را ندارد بیشتر از طرف بیماران پذیرفته می شود.

تفاوت بارز بین دو تکنیک FIT  و FUT در نحوه برداشت مو (گرافت) می باشد، لیکن نتیجه حاصله برای هر دو تکنیک یکسان است.

مراحل تکنیک F I T  : 

  • ابتدا موهای سر کوتاه می شود.کاشت مو در تبریز
  • محل برداشت مو (پشت و کناره های سر) با انتی سپتیک ضد عفونی می شود.
  • بعد از بی حس کردن موضعی ناحیه، توسط سوزن بسیار ظریف 1-0.9 میلی متر وارد پوست سر شده و گرافت ها یک به یک برداشته می شوند.این پروسه نزدیک به ۳ ساعت طول می کشد. سپس یک استراحت کوتاه مدت خواهیم داشت. در این فرجه شما می توانید با ارامش خاطر با نزدیکان و خانواده خود در ارتباط بوده و از پذیرایی ویژه کلینیک برخوردار شوید.
  • سپس خط رویش مو با تکیه بر اصول داوینچی و کاملا طبیعی که دست اورد سالها تجربه و صدها کاشت می باشد کشبده شده و کانالهای لازم جهت کارگذاری گرافت ها ایجاد می شود. کانالها با حداکثر تراکم کیپ همدیگر زده می شود به طوریکه امکان جا گذاری ۴۰۰۰-۳۰۰۰ گرافت (تا ۱۶۰۰۰ تار مو) وجود دارد. این تعداد از تراکم به حدی شکل طبیعی به موهایتان می دهد که امکان تمایز ان حتی برای نزدیکان شما نیز غیر ممکن خواهد بود.
  • سپس گرافت ها یکی یکی و با دقت هرچه تمامتر در داخل کانالهای ایجاد شده قرار داده می شود.

پروسه یاد شده (به جز رسم خط رویش) بسته به سطح تحت کاشت می تواند ۳-۲ بار دیگر و طی ۲-۱ روز ادامه یابد (۲۴-۱۲ ساعت)  بایستی متذکر شد که تمامی مراحل کاشت برای هر فرد زیر نظر یک پزشک و با استفاده از تجهیزات استریل شده و در محیطی کاملا بهداشتی انجام مکاشت مو در تبریزی گیرد.

جراحی در تکنیک FIT جایی ندارد لیکن محل برداشت گرافت ها به شکل سوراخهای بسیار ریز درخواهند امد که طی چند روز پس از کاشت ترمیم می شوند.

در تعدادی از عزیزان واجد کاشت ممکن است سطح طاسی بسیار زیاد باشد که دراین صورت امکان پر کردن همه محل طی یک مرحله وجود ندارد و بایستی طی ۲مرحله انجام گیرد. فاصله زمانی بین دو کاشت تا همین اواخر ۶-۵ ماه تعیین می شد ولی با توجه به استفاده از وسایل پیشرفته کاشت در مرکز مشاوره کاشت مو این زمان به ۱ماه تقلیل یافته است یعنی فاصله بین ۲ کاشت،  حداقل ۱ ماه است. البته گفتنی است در صورت استفاده یکجا از هر دو روش ( FIT+FUT=MIX) می توان طی یک مرحله کاشت کرد.

كاشت مو در تبریز

مرکز مشاوره كاشت مو در تبریز با انجام FIT توسط دستان هنرمند و حرفه ای کادر پزشکی، زمان کاشت مو را به حداقل ممکن رسانده است به طریقی که یک فرد ماهر از یک طرف گرافت ها را برداشته و در عین حال دیگری گرافت ها را از هم سوا می کند و همزمان فردی دیگر کانالهای لازم جهت کارگذاری گرافت ها را در سر ایجاد می کند و همه ایشان توسط پزشک كاشت مو در تبریز مدیریت شده و خود نیز دخیل در انجام همه مراحل فوق می باشد.